In Tờ Rơi Giá Rẻ

Trong tất cả các hình thức quảng cáo, in tờ rơi giá rẻ là phổ biến nhất. Cũng là hình thức quảng cáo tiết kiệm chi phí nhất. Tuy là rẻ nhất nhưng hiệu quản mà nó mang lại không hề nhỏ. Tờ rơi truyền tải thông tin một các ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ – là lựa chọn đúng đắn và hoàn hảo của các doanh nghiệp…

In Tờ Rơi Quảng Cáo

Tờ rơi cùng với bưu thiếp, giấy rời và poster nhỏ đều mang tính thiết yếu và là hình thức thông tin tự do cho những ai muốn thu hút sự chú ý ở nơi công cộng nhưng không cần đầu tư chi phí nhiều hoặc không cảm thầy cần thiết đăng quảng cáo trên báo. Tuy nhiên, khi việc tiếp thị trở nên ngày một trực tiếp hơn…