THANH TOÁN TRỰC TIẾP

Quý khách vui lòng đến trực tiếp Công ty in TTN để thanh toán bằng tiền mặt tại quầy.
Nhân Viên In TTN Thu Tiền Tận Nơi
Nhân viên chúng tôi đến tận nơi thu tiền và giao hợp đồng (nếu có) đối với quý khách trong nội thành Hà Nội.
Trong trường hợp quí khách đi vắng, vui lòng uỷ thác cho người khác nhận hàng và thanh toán tiền thay.

THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN

Quý khách vui lòng đến ngân hàng hoặc ATM gần nhất để chuyển tiền cho Công ty in TTN vào các tài khoản dưới đây:

Tài Khoản Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN TTN VIỆT NAM

Tài khoản: 26010000620023 tại BIDV Chi Nhánh Mỹ Đình

Tài khoản cá nhân:

Chủ tài khoản: Trinh Văn Quế

Số tài khoản: 22010000363353

Ngân hàng BIDV CN Thăng Long

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

a. Các đơn hàng đã đặt in, đã thanh toán và đã xác nhận nội dung, chất lượng file sẽ không được hoàn tiền. Khách hàng sẽ nhận sản phẩm in như đã hẹn. Trong trường hợp phát sinh thay đổi thiết kế, màu sắc hoặc quy cách in ấn gia công hay vật liệu thì những sản phẩm đã sản xuất trước thời điểm yêu cầu thì khách hàng sẽ phải thanh toán theo đơn giá quy định.

b. Trường hợp các sản phẩm in đã đặt tiền, sử dụng dịch vụ thiết kế của Công ty In TTN chưa xác nhận thiết kế hoặc đang trong quá trình thiết kế nếu dừng lệnh in, sẽ được hoàn trả 65% tổng giá trị đơn hàng in. Chi phí liên quan tới việc thiết kế sẽ không được hoàn trả.
c. Các đơn hàng đã đặt in, đã thanh toán, nhưng chưa chuyển file thiết kế hoặc đang trong quá trình thiết kế không bởi Công ty In TTN, sẽ có giá trị trong 02 tháng, từ ngày thanh toán. Sau hạn này, khách hàng sẽ không được hoàn lại tiền.
d. Việc bồi hoàn được Công ty In TTN thực hiện chậm nhất 5 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của khách hàng.